صنعت ساخت و ساز و نیاز انسان به مسکن از نیازهای اصلی و اولویت های زندگی امروزی است. با گسترش ساختمان سازی فعالان این صنعت نیز روز به روز در حال گسترش است. مهندسین عمران، معماری از جمله افرادی هستند که نقش اصلی در روند و پیشرفت کار ها را ایفا می کنند و حیطه اصلی ساختمان سازی با نظارت و کار معماران و طراحان سازه  شکل می گیرد.صنعت ساخت و ساز نیز صنعتی باارزش در یک جمعه به شمار می آید.

ثبت شرکت های خصوصی

با اهمیت دادن به سیاست های متفاوتی که در اقتصاد صورت می گیرد، برنامه های پیشرفت و توسعه اقتصادی مبنی بر خصوصی سازی روز به روز در حال گسترش است و کارها و اقدامات زیادی در این زمینه در حال شکل گیری و انجام است. در این بین تاسیس شرکت های خصوصی نیز نیازمند توجه و اهمیت زیادی است که در این راه باید در الویت ها قرار بگیرد. با تاسیس شرکت های گوناکون بسیاری از تصدی گری های دولت به حالت تعدیل در می آید و باعث رشد اقتصادی کشور می شود.

برای ثبت شرکت در کرج یا هر شهر دیگری از کشور باید قوانین و مراحل خاصی را که اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تعیین کرده است، طی کرد. وقتی حرف از ثبت شرکت به میان می آید که معمولا چند نفر یا حداقل یک یا دو نفر قصد تاسیس آن را برا ی رسیدن به هدف خاصی دارند.

کار ساخت و ساز جزو کارهایی است که باید به صورت دسته جمعی انجام شود. همین دلایل باعث افزایش تاسیس شرکت های ساختمانی شده است. کرج نیز مانند دیگر شهرستان ها با افزایش جمعیت و نیاز آن ها به مسکن و خانه روبه رو است و ثبت شرکت ساختمانی در کرج در حال رونق و افزایش است. شرکت ساختمانی باید توسط متقاضی تاسیس شود و سپس همانند یک فرد حقوقی به فعالیت بپردازد. تاسیس شرکت ساختمانی موجب جلب اعتماد افراد زیادی خواهد شد و آنان را دعوت به همکاری با شما خواهد کرد. شرکت ساختمانی به دلیل قانونی بودن مراجعه کنندگان بیشتری خواهد داشت.

مراحل تاسیس و ثبت شرکت ساختمانی در کرج

نوع قالب ثبتی شرکت ساختمانی در کرج

در قالب ثبتی سه نفر به عنوان هیئت مدیره و دو نفر بازرس نامیده می شوند. بازرسان نباید با اعضای هیئت مدیره رابطه فامیلی داشته باشند. حداقل میزان سرمایه برای چنین شرکت هایی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال است. ۳۵% از سرمایه توسط موسسین به بانک واریز می شود و ۶۵% باقی هم در تعهد موسسین خواهد بود.

مدت زمانی که برای ثبت شرکت ساختمانی نیاز است بین ۲۵_۳۰ روز کاری برآورد می شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ساختمانی در کرج

_دریافت مجوز از مراجع مربوطه

_عدم سوپیشینه بودن اعضای هیئت مدیره و بازرسین

_ ارایه اصل و کپی مدارک شناسایی همه اعضا

_ اقرار نامه مدیران برای تایید عدم سو پیشینه بودنشان

_ تنظیم کردن وکالتنامه وکیل در صورت وجود وکیل

ثبت و شرایط تاسیس شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود در کرج

برای تاسیس چنین شرکتی سرمایه، نیازی به پرداخت اولیه در بانک ندارد. برای تاسیس این نوع شرکت تنها ۲۰ روز زمان لازم است تا مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند.

 مدارک لازم برای ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود در کرج

تمامی مدارک همانند مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ساختمانی است و محدود بودن مسئولیت تفاوتی برای ارائه مدارک ایجاد نمی کند. به طور کلی پس از تهیه و آماده سازی، مدارک به وکلای شرکت های ثبتی تحویل داده می شود. پس از بررسی و رفع نواقص، درخواست نام شرکت شما از اداره ثبت کرج صورت می گیرد. در ادامه راه مشاوران شرکت ثبت از شما می خواهند ۵ نام را انتخاب نمایید تا مورد بررسی قرار گیرد و سپس در حدود ۷۲ ساعت پس از ارسال مدارک، رد یا تایید نام شرکت مشخص می شود. بعد از تایید اسم، اعضای هیئت مدیره و بازرسان برای امضای اوراق دعوت می شوند. اوراق به همراه مدارک از طرف مجتمع ثبتی به اداره ثبت شرکت های کرج فرستاده می شود و بعد از تایید موضوع به واسطه واحد ثبتی مدارک شرکت برای دفتر نویسی و ارائه به وکلای حقوقی مجتمع ثبتی آماده می شود. بعد از ارائه آگهی تاسیس قدم بعدی ثبت نام و انتشار در روزنامه رسمی کشور است.

 • ثبت شرکت

   

  هر فعالیت تجاری باید در چارچوب سازمان های متشكل و منظم بر اساس قوانین كشور انجام بگیرد برای رسیدن به مطلوبیت این گونه تشكل ها باید در سازمان یا ارگان مربوطه به ثبت برسد تا اعضاء آن بتوانند با آشنایتی که با قوانین مربوط و اساسنامه دارند بتوانند به هدف های اقتصادی خود دست یابند. شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین در شئ واحد به طور اشاعه.

   

  چرا ثبت شرکت؟

   

  دلایل ثبت شرکت؟

   

  در یک جمع بندی کلی باید خاطرنشان کرد که به ثبت رساندن شرکت و در زبان عامیانه ثبت شرکت ،برای اعتبار بخشی به آن شرکت میباشد.رسمی شدن قراردادهای منعقد شده بین شرکا و در ادامه نخوردن مشکل بین شرکا چه در حال و چه در آینده از مزایای اولیه و سطحی ثبت شرکت میباشد ،حال سوال پیش آید که چگونه ؟ زیرا با وجود اساسنامه و شرکت نامه و سایر مواردی که در ثبت شرکت به ثبت رسیده هیچ یک از شرکا نمیتوانند اظهار بی اطلاعی نموده و مشکل ساز شوند. و در نهایت هم اینکه ثبت شرکت موجب ایجاد تمایل بیشتر به همکاری با سایر شرکتها و ارگانها چه دولتی و چه خصوصی نیز میشود.

   

  مراحل ثبت شرکت :

   

  مرحله اول و پایه ثبت شرکت : انتخاب نوع شرکت میباشد ،چون با توجه به آن است که تعداد شرکا و سهامداران و سهام شرکت تعیین میشود.مرحله دوم ثبت شرکت: یکی از مراحل ضروری و مهم در روند یک ثبت شرکت میباشد و آن موضوع فعالیت شرکت است .مرحله سوم ثبت شرکت: میزان سرمایه شرکت و همچنین تعیین تعداد سهام شرکا میباشد.مرحله چهارم ثبت شرکت: انتخاب نام شرکت که بسیار با اهمیت میباشد و باید بر طبق اصول و قواعد اداره ثبت شرکتها عمل کردو از تکرار نیز پرهیز شود.مرحله پنجم ثبت شرکت: تنظیم اوراق شرکت از قبیل اساسنامه و اظهارنامه میباشد و در نهایت، مرحله آخر و ششم ثبت شرکت: تایید مدارک و ارائه آن به اداره ثبت شرکتها و دریافت شماره ثبتی شرکت می باشد.

   

  شركتهاي تجارتي بر هفت قسمت است:

  1) شركت سهامي.
  2) شركت با مسئوليت محدود.
  3) شركت تضامني.
  4) شركت مختلط غير سهامي.
  5) شركت مختلط سهامي.
  6) شركت نسبي.
  7) شركت تعاوني توليد و مصرف.
  مدارک لازم برای ثبت شرکتها :
  1-کپی برابر اصل شناسنامه اعضاء
  2- کپی برابر اصل کارت ملی اعضاء
  3- سوپیشینه اعضا
  4- یک قطعه عکس 4× 3
  5- کپی برابر اصل جواز در صورت لزوم